ACTUALITAT

Missa de tots sants

Divendres, 1 de novembre

Missa de 9h, 10:30h, 12:30h i  19:30h

Missa de difunts

Dissabte, 2 de novembre

Missa de 8h i 12h

19:30h vigilia de diumenge

“Aquest Salvador està tan ple

 d'amor per nosaltres

que ens  busca per tot arreu”

Barcelona - Sants