“Aquest Salvador està tan ple

 d'amor per nosaltres

que ens  busca per tot arreu”

Barcelona - Sants