20200512_193616.jpg

Sant rosari

El rosari es farà mitja hora abans de les Misses.

“El Rosari es l'oració que acompanya sempre la vida, es també l'oració dels senzills i dels sants… es l'oració del meu cor”- Papa Francisco.

Senyal de la Creu

Pel senyal de la Santa Creu, +

dels nostres enemics +

deslliureu-nos Senyor, Deu Nostre. +

En el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant, +

Amén

Acte de contricció

Senyor meu Jesucrist, Déu i home vertader, Creador, Pare i Redemptor meu; per ser vós qui sou bondat infinita, i perquè us estimo sobre totes les coses, em pesa de tot cor, d’haver-vos ofès; també em pesa perquè em podeu castigar amb les penes eternes de l’infern. Ajudat de la vostra divina gràcia, proposo no tornar mai més a pecar, confessar-me, esmenar-ne i complir la penitència que em serà donada. Amén.

Misteris del Sant Rosari

Misteris de Goig

(Dilluns i dissabtes)

148218566455531.jpg
1r misteri

L’Encarnació del Fill de Déu.

fio-1548366479823-cathopic.jpg
2n misteri

La visitació de la Verge Maria a la seva cosina Santa Isabel.

cathopic_1511475686328910.jpg
3r misteri

El naixement del Fill de Déu.

cathopic_1485967539539336.jpg
4t misteri

La presentació de l’infant Jesús al temple.

cathopic_1521414116104696.jpg
5è misteri

El Nen perdut i trobat en el temple.

Misteris de Dolor

(Dimarts i divendres)

1r misteri

L’oració de Jesús a l’Hort de Getsemaní.

2n misteri

La flagel·lació del Senyor a la columna

3r misteri

La coronació d’espines.

4t misteri

Jesús porta la creu a les espatlles

5è misteri

La crucifixió i mort de Jesús

Misteris de Gloria

(Dimecres i diumenges)

1r misteri

La resurrecció de Jesús.

2n misteri

L'ascenció de Jesús al cel.

3r misteri

La vinguda de l'Esperit Sant.

4t misteri

L’assumpció de Maria al Cel.

5è misteri

La coronació de Maria com a reina de cels i terra.

Misteris de Llum

(Dijous)

1482185212784471.jpg
1r misteri

El baptisme de Jesús al riu Jordà.

cathopic_1488991887871313.jpg
2n misteri

Jesús en les noces de Canà.

cathopic_1526406132206677.jpg
3r misteri

Anunci del Regne de Déu i invitació a la conversió.

Transfiguration_bloch.jpg
4t misteri

La transfiguració del Senyor.

1479855941389777.jpg
5è misteri

La institució de l’Eucaristia.