top of page
20200512_193616.jpg

Sant rosari

El rosari es farà mitja hora abans de les Misses.

“El Rosari es l'oració que acompanya sempre la vida, es també l'oració dels senzills i dels sants… es l'oració del meu cor”- Papa Francisco.

Senyal de la Creu

Pel senyal de la Santa Creu, +

dels nostres enemics +

deslliureu-nos Senyor, Deu Nostre. +

En el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant, +

Amén

Acte de contricció

Senyor meu Jesucrist, Déu i home vertader, Creador, Pare i Redemptor meu; per ser vós qui sou bondat infinita, i perquè us estimo sobre totes les coses, em pesa de tot cor, d’haver-vos ofès; també em pesa perquè em podeu castigar amb les penes eternes de l’infern. Ajudat de la vostra divina gràcia, proposo no tornar mai més a pecar, confessar-me, esmenar-ne i complir la penitència que em serà donada. Amén.

Misteris del Sant Rosari

Misteris de Goig

(Dilluns i dissabtes)

148218566455531.jpg
1r misteri

L’Encarnació del Fill de Déu.

fio-1548366479823-cathopic.jpg
2n misteri

La visitació de la Verge Maria a la seva cosina Santa Isabel.

cathopic_1511475686328910.jpg
3r misteri

El naixement del Fill de Déu.

cathopic_1485967539539336.jpg
4t misteri

La presentació de l’infant Jesús al temple.

cathopic_1521414116104696.jpg
5è misteri

El Nen perdut i trobat en el temple.

Misteris de Dolor

(Dimarts i divendres)

1482185722588393.jpg
1r misteri

L’oració de Jesús a l’Hort de Getsemaní.

wenpa-1550023000200-cathopic.jpg
2n misteri

La flagel·lació del Senyor a la columna

cathopic_1518802521163800.jpg
3r misteri

La coronació d’espines.

1482185346670273.jpg
4t misteri

Jesús porta la creu a les espatlles

cathopic_1516211342191520.jpg
5è misteri

La crucifixió i mort de Jesús

Misteris de Gloria

(Dimecres i diumenges)

tole-1556043829319-cathopic.jpg
1r misteri

La resurrecció de Jesús.

cathopic_1488495306931388.jpg
2n misteri

L'ascenció de Jesús al cel.

angiemenes-1558542731530-cathopic.jpg
3r misteri

La vinguda de l'Esperit Sant.

cathopic_1530255494924344.jpg
4t misteri

L’assumpció de Maria al Cel.

danielasalfer-1551384172798-cathopic.jpg
5è misteri

La coronació de Maria com a reina de cels i terra.

Misteris de Llum

(Dijous)

1482185212784471.jpg
1r misteri

El baptisme de Jesús al riu Jordà.

cathopic_1488991887871313.jpg
2n misteri

Jesús en les noces de Canà.

cathopic_1526406132206677.jpg
3r misteri

Anunci del Regne de Déu i invitació a la conversió.

Transfiguration_bloch.jpg
4t misteri

La transfiguració del Senyor.

1479855941389777.jpg
5è misteri

La institució de l’Eucaristia.

bottom of page