top of page

Matrimoni

Celebracions de matrimoni en aquesta parròquia

 

Per casar-se en aquesta parròquia, han de reservar la data del casament al despatx parroquial (dilluns, dimecres i divendres -no festius, ni vigília de festius- de 18'00 a 20'00 h.).

Un cop concretada el dia de la celebració del matrimoni, s'han d'iniciar els tràmits des dels sis mesos abans de la data del casament, no abans. Per a això necessitaran la següent documentació:

- Certificat de Baptisme de tots dos nuvis. Ha de sol·licitar-se en les parròquies on van ser batejats. En cas de ser de fora de la diòcesi de Barcelona, ​​hauran de ser legalitzades (autoritzades) pel bisbat corresponent.

- Llibre de Família dels pares de tots dos nuvis, on consten les dades del naixement dels contraents. En cas de no poder disposar del llibre també es pot demanar un certificat de naixement en el Registre Civil.

 

Amb aquesta documentació, s'iniciarà el expedient matrimonial, que s'ha de fer preferentment a la parròquia de la núvia, en el qual constaran totes les dades necessàries per a casar-se i una declaració dels nuvis acord volen contraure matrimoni cristià.

Tots els futurs matrimonis han de participar del curs pre-matrimonial (De preparació al Matrimoni cristià), podran fer el curs en aquesta parròquia o en qualsevol altra, portant el certificat que ho acrediti.

La preparació de la Cerimònia, hauran de fer amb el sacerdot que els casarà, ja que el Ritual del Matrimoni proposa diverses opcions que els nuvis hauran de triar.

 

Altres qüestions pràctiques:

Flors: Podran demanar-les en qualsevol floristeria i fer-les portar a l'Església. O bé posar-se d'acord amb la sagristana de la parròquia perquè s'encarregui ella.

Música: La parròquia no disposa de grup musical per a casaments, però si d'equip de megafonia amb música de casament pre-gravada. Els contraents podran contractar els serveis de qualsevol grup musical o organista.

Fotografies i videos: Qualsevol fotògraf (només un) pot encarregar del reportatge fotogràfic (i vídeo). Haurà posar-se d'acord prèviament amb el rector, perquè respecti les normes mínimes que s'exigeixen en una celebració a l'Església. La parròquia no disposa de fotògraf oficial.

Donatius: La parròquia no va a sol·licitar-los cap quantitat concreta per casar-se, els donarà un sobre i apel·larà a la seva responsabilitat i generositat.

Informació sobre les celebracions de matrimoni en qualsevol altre parroquia

 

Per casar-se, han de reservar la data del casament a la parròquia on es celebrarà el matrimoni. Per a això han d'acudir al despatx parroquial de la mateixa o haver parlat amb el sacerdot responsable d'aquest temple.

Un cop concretada el dia de la celebració del matrimoni, s'han d'iniciar els tràmits des dels sis mesos abans de la data del casament, no abans. Per a això necessitaran la següent documentació:

 

- Certificat de Baptisme de tots dos nuvis. Ha de sol·licitar-se en les parròquies on van ser batejats. En cas de ser de fora de la diòcesi de Barcelona, ​​hauran de ser legalitzades (autoritzades) pel bisbat corresponent.

- Llibre de Família dels pares de tots dos nuvis, on consten les dades del naixement dels contraents. En cas de no poder disposar del llibre també es pot demanar un certificat de naixement en el Registre Civil.

 

Amb aquesta documentació, s'iniciarà el expedient matrimonial, que s'ha de fer preferentment a la parròquia de la núvia, en el qual constaran totes les dades necessàries per a casar-se i una declaració dels nuvis acord volen contraure matrimoni cristià.

 

Si el casament és fora de la diòcesi de Barcelona, ​​l'Expedient haurà de passar per l'Arquebisbat de Barcelona, ​​perquè aquest de la seva autorització de trasllat a la diòcesi en la qual se celebrarà l'enllaç.

 

Tots els futurs matrimonis han de participar del curs pre-matrimonial (de preparació al matrimoni cristià), podran fer el curset a la parròquia de qualsevol dels dos contraents, en què se celebrarà el casament o en qualsevol altra, portant el certificat que ho acrediti.

 

En cas que el casament sigui en un lloc diferent a la parròquia en la qual s'ha fet l'Expedient Matrimonial. La Parròquia que ha fet l'expedient quan aquest estigui totalment completat i el curset prematrimonial ja realitzat, autoritzarà el traspàs de l'Expedient a la parròquia en la qual se celebrarà el casament i lliurarà l'expedient perquè siguin els mateixos nuvis els que ho portin a la parròquia on es casaran.

bottom of page