top of page

Recés parroquial

Horari (de 10'30h  a  12'30h) 

10'30 h      Meditació.

11 h            Adoració amb confesions.

12'15 h      Pregaria de tèrcia.

12'30 h      Benedicció i reserva.

cathopic_1484477467659747.jpg
bottom of page